Мэдээ мэдээлэл

Hyundai цахилгаан шатны компани

Хюндай цахилгаан шат компани мөн түүнчлэн Ионг Дэүнг По өртөө болон Дэй Гу өртөөний газар доорх унадаг дугуйг амархан байрлуулах газар доорх автомат зогсоолын ажлын анхны захиалга болон газар дээрх тусдаа байрлах зогсоолын анхны ажлын захиалгыг Куанг Жу зогсоол дээр авсан байна. Хюндай цахилгаан шат компани унадаг дугуйн автомат зогсоолын ажлын анхны захиалгаа авсан.