The logo of Hyundai Elevator symbolizes new prosperity that lasts forever like buds growing to be a tree thick with leaves.

Symbol mark

Logo

Бизнес эсвэл үйлчилгээний үгс, дизайн, Эсвэл тэдгээрийн хослол, Энэ нь бусад компаниудаас ялгарах нэг онцлог юм.

Лого нь хоёр гурвалжнаас бүрдэх бөгөөд тогтвортой байдлыг харуулдаг. Гурвалжин хэлбэр нь эртний Египетийн пирамид, хүн төрөлхтний түүхийн төлөөллийн бэлгэдэл бөгөөд ногоон, алтан өнгө нь навчтай өтгөн мод болж ургадаг нахиа шиг үүрд үргэлжлэх шинэ цэцэглэлтийг илэрхийлдэг.

Hyundai green
CMYK C100 Y100
RGB G136 B55
WEB #008837
Hyundai yellow
CMYK C30 Y100
RGB R255 G179
WEB #FFB300

English Logo

Logo