Хьёндэ Элеватор Монгол ХХК нь хамтран ажиллаж буй байгууллага, харилцагчиддаа хариуцлагатай хандаж төслийн барилга баригдаж эхлэхээс эхлэн лифтийг Мэргэжлийн хяналтын газраар баталгаажуулах хүртэл хугацаанд сэтгэл ханамжийг дээд хэмжээнд байлгах, аливаа хөрөнгө, цаг хугацаа, эд материалын эрсдэл гаргахаас сэргийлж "Барилгын явцын хяналт"-ыг мэргэжлийн инженерүүдээр тогтмол хийлгүүлдэг.

БАРИЛГЫН ТАЛБАЙД ХИЙХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Д/д Хяналтын төрөл, зүйл Ажлын зураг дээр Хонгилд
1 Техникийн өрөө төлөвлөсөн эсэх
Техникийн өрөөнд Тийм Үгүй
1 Таазанд дэгээ төмөр байрлуулсан эсэх
2 Леботек байрлах тавцангаас тааз хүртэлх зай /min 2200mm/
3 Леботек байрлах тавцанд ажлын нүх гаргасан эсэх
4 380 волтийн үндсэн тэжээл татсан эсэх
5 Цахилгааны самбар суурилуулсан эсэх
6 Газардуулга, ОО-н утас өөр өнгөөр татсан эсэх
7 Онгойдог цонх байгаа эсэх
8 Халаалт байгаа эсэх
9 Цэвэр агаар өгөх агааржуулалтын хоолой оруулсан эсэх
10 Төмөр хаалгатай эсэх
Хонгилд Тийм Үгүй
1 Хонгилд хэв хашмал, арматур, мод байгаа эсэх
2 Хонгилын хаалга битүүлсэн эсэх
3 Худаг цэвэрлэсэн эсэх
4 Хонгилд ус байгаа эсэх
5 Худгийн гүний хэмжээ /Pit min 1600/
6 Overhead-ийн хэмжээ /min 4300, 4600, 5000/
Барилгад Тийм Үгүй
1 Барилга бүрэн битүүрсэн эсэх
2 Барилга дулаанаа авсан эсэх / хүйтний улиралд/
3 3 давхраас доош давхарт 60м2-с багагүй хаалга, цоожтой өрөө байгаа эсэх
4 Бүтээгдэхүүн буулгах талбай байгаа эсэх