Ачаа тээш авч явахдаа унах

Гар тээш эсвэл хүнд ачаатай зорчих үедээ цахилгаан шатыг хэрэглээрэй.

Хуруу, эд зүйлээ хавчуулах

Урсдаг шатны гишгүүрийн саманд ойртон хуруу эсвэл эд зүйлсээ оруулахаас болгоомжилно уу.

Хөлөө хавчуулах

Шар хүрээг давахгүйгээр болгоомжтой зорчино уу.

Унах

Гар бариулыг сайн барьж, зорчих үедээ алхаж гүйхгүй байх.