"Хьёндэ Элеватор Монгол" ХХК нь 2013 оноос эхлэн Цахилгаан шатны оператор / Лифтчин/ мэргэжлээр сургалт зохион байгуулан мэргэжлийн өндөр ур чадвар бүхий хамт олон сургалтыг удирдан явуулж байна.
* Жилд дунджаар

12

12 удаагийн сургалт

209

209 суралцагч

152

152 үнэмлэх олгосон

57

57 удаагийн сунгалт хийгдсэн

Сургалтын хөтөлбөр

Хичээлийн нэр Онол Дадлага Нийт Сургалт орох мэргэжилтэн
Цахилгаан шат, урсдаг шатны бүтэц, ажиллах зарчмын талаар мэдлэг эзэмших 3 цаг 3 цаг Сургалтын онол аргазүйн багш
О.Амарцогт
Ажлын байрны ХАБЭА-г хангаж ажиллах 3 цаг 3 цаг ХАБЭА инженер
Лифтийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрмийг мөрдөж ажиллах 3 цаг 3 цаг МХЕГ-ын өргөх механизмын хяналтын байцаагч
Эскалаторийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрмийг мөрдөж ажиллах 3 цаг 3 цаг МХЕГ-ын өргөх механизмын хяналтын байцаагч
Цахилгаан шат, урсдаг шатны электрон тоноглолын талаар мэдлэг эзэмших 3 цаг 3 цаг Сургалтын онол аргазүйн багш
О.Амарцогт
Ашиглалтад орсон цахилгаан шатан дээр дадлага хийх 30 цаг 30 цаг Ахлах механик
Ашиглалтад орсон урсдаг шатан дээр дадлага хийх 30 цаг 30 цаг Ахлах механик
Онол дадлагын харьцаа 15 цаг/ 20% 60 цаг/ 80% 75 цаг/ 100%