Техник үйлчилгээ хариуцсан алба

“Хьёндэ Элеватор Монгол” ХХК-ны Техник үйлчилгээ хариуцсан алба нь 24 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд байгуулагдсан цагаасаа одоог хүртэл нийт 228 байгууллагын 734 бүтээгдэхүүнд техник үйлчилгээний гэрээ байгуулан засвар үйлчилгээ үзүүлэн, Улаанбаатар хотын 9 дүүргийг баруун зүүнээр бүсчлэн хувааж, 7 хэсэгт 7 автомашинаар 24 цагийн шуурхай дуудлага хүлээн авч, магадлан гүйцэтгэж цахилгаан шатны аюулгүй байдлыг хангаж, засварын ажлыг хийж цахилгаан шатны ашиглалтын талаар санал, зөвлөгөөг харилцагч байгууллагад өгч чанарыг эрхэмлэн ажиллахын сацуу Баян-Өлгий аймаг, Ховд аймаг, Дархан-Уул аймаг, Дорноговь аймаг, Дорнод, Эрдэнэт зэрэг аймгуудад хүрч ажиллаж байна.

  • МЭРГЭЖЛИЙН БАГ хамт олон түргэн шуурхай ЧАНАРТАЙ үйлчилгээ
  • 24/7 цагийн дуудлага ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ
  • Төлбөрийн уян хатан нөхцөл
  • Моторын болон замын тос, дагалдах жижиг хэрэгсэл нэмэлт төлбөр
  • Үйлдвэрийн баталгаат хугацаанд сэлбэг хэрэгсэл үнэ төлбөргүй
  • Сэлбэг захиалга, дагалдах хэрэгсэл ОРГИНАЛ ҮЙЛДВЭРИЙН баталгаатай сэлбэг ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР